Projektas be statybos leidimo

Projekto sudedamosios dalys:

SA - architektūrinė dalis
SK -
konstrukcijų dalis
Šios projekto dalys kainuoja nuo 1000 Eur iki 2000 Eur + PVM. Šių dalių tikslias kainas rasite prie projekto aprašymo.

Galimos projekto korekcijos.
Projekto koregavimas papildomai kainuoja nuo 300 Eur iki 600 Eur + PVM priklausomai nuo to kiek reikėtų projektą koreguoti.


Projektas su statybos leidimu

Projekto sudedamosios dalys, norint gauti statybos leidimą:

SA - architektūrinė dalis
SK -
konstrukcijų dalis
Šios projekto dalys kainuoja nuo 1000 Eur iki 2000 Eur + PVM. Šių dalių tikslias kainas rasite prie projekto aprašymo.

Galimos projekto korekcijos.
Projekto koregavimas papildomai kainuoja nuo 300 Eur iki 600 Eur + PVM priklausomai nuo to, kiek reikėtų projektą koreguoti.

BD - bendroji dalis
SP - sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
VN - vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
E - elektrotechnikos dalis

Šios dalies kaina yra 1500 Eur + PVM. Ji yra fiksuota ir nekintama.

Sukomplektavus visas dalis, projektas derinamas INFOSTATYBOJE. Gaunamas statybos LEIDIMAS.


Dokumentai reikalingi parengti projektą

Privalomi:

Žemės sklypo nuosavybės dokumentai - Registru centro išrašas
Žemės sklypo ribų planas
Žemėtvarkinis arba detalusis planas (jeigu tokie buvo rengti)
Topografinis planas
Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita

Kiti dokumentai:

Gretimų žemės sklypų savininkų sutikimai - priklausomai nuo situacijos

Galimi papildomi projektai/projektų dalys, morint gauti statybos leidimą:

Elektros kabelio apsaugojimo projektas
Vandens gręžinio projektas
Kelio projektas
Kitos projekto dalys priklausomai nuo situacijos


Projekto dalys

BD - bendroji dalis, ją sudaro:
Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis
Bendrieji statinio rodikliai
Bendrasis aiškinamasis
Bendroji techninė specifikacija
Pritarimų, suderinimų sąrašas
Priedai
Brėžiniai

SP - sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

SA - architektūrinė dalis;
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

SK - konstrukcinė dalis:
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

VN - vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

E - lauko elektros tinklų dalis:
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai